Najčastejšie chyby

  Dymovod bez tesniacej objímky 

Dymovod bez tesniacej objímky

  Komíny v nevyhovujúcom stave 

Komíny v nevyhovujúcom stave

  Neomietnutý komín v blízkosti dreva, nevyhovujúce 

Neomietnutý komín v blízkosti dreva, nevyhovujúce

  Netesné komínové dvierka, domáca výroba 

Netesné komínové dvierka, domáca výroba

  Nevyhovujúce 

Nevyhovujúce

  Nevyhovujúci jednovrstvový komín 

Nevyhovujúci jednovrstvový komín

  Nízky komín v blízkosti vetracieho okna 

Nízky komín v blízkosti vetracieho okna

  Nízky komín, nevyhovujúci stav 

Nízky komín, nevyhovujúci stav

  Obhorený krov od prepálených komínových dvierok 

Obhorený krov od prepálených komínových dvierok

  Prepálené komínové dvierka 

Prepálené komínové dvierka

  Zlé napojenie plynových kotlov 

Zlé napojenie plynových kotlov

  Zle! Celkovo nevyhovujúce 

Zle! Celkovo nevyhovujúce

  Zle! Celkovo nevyhovujúce 

Zle! Celkovo nevyhovujúce

  Rozpadnutý komín a nevzhovujúci materiál 

Rozpadnutý komín a nevzhovujúci materiál

  Takto to nemá byť 

Takto to nemá byť

  Zadechtovaný komín, havarijný stav 

Zadechtovaný komín, havarijný stav

  Zlé napojenie a nevhodný materiál 

Zlé napojenie a nevhodný materiál

  Zle! Neomietnutý komín v blízkosti horľavých materiálov 

Zle! Neomietnutý komín v blízkosti horľavých materiálov

  Zle! Plastové rúry s vložkou Al 

Zle! Plastové rúry s vložkou Al

  Zle! Pred krbom chýba ochranné pásmo 

Zle! Pred krbom chýba ochranné pásmo

  Zle! Veľmi nízko umiestnený výfuk 

Zle! Veľmi nízko umiestnený výfuk

  Zle! Výfuk spalín blízko okna 

Zle! Výfuk spalín blízko okna