Schiedel

<< KARAK - predaj

  

Schiedel ICS 25

Krátka charakteristika
Schiedel ICS je dvojplášťový nerezový komínový systém s priebežnou tepelnou izoláciou skladaný z jednotlivých komponentov.
Určený na odvod spalín od spotrebičov na tuhé, kvapalné a plynné palivá.
Pre kvapalné a plynné palivá je použiteľný ako v podtlakovej, tak aj v pretlakovej prevádzke*.
Pre tuhé palivá je použiteľný v podtlakovej prevádzke, pri spôsobe prevádzky s otvorenou spaľovacou komorou.

Klasifikácia podľa EN 1856-1 a odstupové vzdialenosti od horľavých materiálov

Popis:

 • pre všetky typy palív,
 • pre kvapalné a plynné palivá v podtlakovej aj pretlakovej prevádzke*, pre tuhé palivá v podtlakovej prevádzke,
 • odolný proti vlhkosti,
 • priebežná izolácia,
 • nízka povrchová teplota,
 • presné elementy,
 • malá spotreba miesta,
 • nízka hmotnosť,
 • možná montáž na podlahu aj na konzolu,
 • bez potreby základu pre výstavbu,
 • žiadne izolačné a zváračské práce počas výstavby,
 • jednoduchá a rýchla montáž,
 • plnohodnotný zvar po celej dĺžke komponentov,
 • po ukončení montáže schopný okamžitej prevádzky

*s tesnením