Schiedel

<< KARAK - predaj

  

Schiedel PRIMA PLUS

Krátka charakteristika
Schiedel PRIMA PLUS je jednoplášťový nerezový komínový systém určený pre sanáciu jestvujúcich komínových telies.
Určený na odvod spalín od spotrebičov na tuhé, kvapalné a plynné palivá.
Pre kvapalné a plynné palivá je použiteľný ako v podtlakovej, tak aj v pretlakovej prevádzke*.
Pre tuhé palivá je použiteľný v podtlakovej prevádzke, pri spôsobe prevádzky s otvorenou spaľovacou komorou.

Charakteristika podľa STN EN 1856-1
0036 CPD 91236-002

Model 1. - T200 P1 W V2-L50060 Oxxx
Model 2. - T450 N1 W V2-L50060 Gxxx
Model 3. - T450 N1 D V3-L50060 Gxxx
Pre model 1. - O200 (DN80 – DN300) a O300 (DN350 – DN 400)
Pre model 2. - G50 (DN80 – DN300) a G75 (DN350 – DN 400)
Pre model 3. - G75 (DN80 – DN300) a G112.5 (DN350 – DN 400)
Vo vnútri šachty s izolovaným plášťom

Charakteristika podľa STN EN 1856-2
0036 CPD 91236-003

T600 N1 W V2-L50060 G
T200 P1 W V2-L50060 O

Charakteristika podľa STN EN 1856-2
0036 CPD 91236-004

Model 1. - T200 H1 W V2-L50060 O200M
Model 2. - T200 P1 W V2-L50060 O200M
Model 3. - T600 N1 W V2-L50060 G400M
Model 4. - T200 N1 W V2-L50060 O200M
Pre model 1.,2.,4. - O200 (DN80 – DN300) a O300 (DN350 – DN 400)
Pre model 3. - G400 (DN80 – DN300) a G600 (DN350 – DN 400)

Popis:

 • pre všetky typy palív, pre všetky typy spotrebičov,
 • pre kvapalné a plynné palivá v podtlakovej aj pretlakovej prevádzke*, pre tuhé palivá v podtlakovej prevádzke,
 • odolný proti vlhkosti,
 • odolnosť voči vyhoreniu sadzí,
 • presné elementy, presné spoje,
 • malá spotreba miesta,
 • nízka hmotnosť,
 • jednoduchá a rýchla montáž,
 • možná montáž na podlahu aj na konzolu,
 • bez potreby základu pre výstavbu,
 • plazmový zvar po celej dĺžke komponentov,
 • po ukončení montáže schopný okamžitej prevádzky,
 • v prípade potreby je možné zaizolovanie,
 • vhodný pre suprúdovú aj protiprúdovú prevádzku ako vzduchospalinový systém.

*s tesnením