Schiedel

<< KARAK - predaj

  

Schiedel QUADRO - Ventilačný komínový systém

Ventilačný komínový systém odolný proti kyselinám

Pre uzatvorené tepelné spotrebiče, vzduch na spaľovanie je privádzaný priestorom medzi vložkou a tvárnicou.

Komínový systém Quadro je určený pre odvod spalín až od desiatich uzatvorených plynových spotrebičov, označovaných zjednodušene ako turbokotle. Medzipriestorom medzi vložkou a tvárnicou prúdi vzduch do spaľovacích komôr kotlov. Šamotovou vložkou sú odvádzané spaliny von do ovzdušia. V jednom podlaží je možné pripojiť až štyri uzatvorené spotrebiče do jedného komínového telesa.

Výhody:

  • vhodný pre viacpodlažné domy,
  • určený iba pre uzatvorené plynové spotrebiče, odvádza spaliny od spotrebiča a zároveň privádza spaľovací vzduch,
  • možnosť napojenia až 10 spotrebičov zo všetkých štyroch strán komína,
  • úspora energie vďaka princípu výmenníka tepla – protiprúdové nasávanie vzduchu,
  • bezproblémová montáž,
  • nehlučný, ekologický výrobok,
  • odolný proti kyselinám,
  • oddelená evidencia nákladov na vykurovanie pre každý byt.